Jednoduchý procesní model v BPMN

Toto je testovací příspěvek.

Zde je jednoduchý diagram, který znázorňuje popis realizace požadavku na informaci. Jsou v něm použity základní grafické prvky notace standardu BPMN.V příkladu je znázorněno obecné zpracování dotazu od jinak nedefinovaného tazatele (šedý obdélník Tazatel). Zpracování dotazu je popsáno také anonymně s identifikací počáteční události (zelený kroužek s průhlednou obálkou s popisem Přijetí dotazu), přičemž předání dotazu je znázorněno čárkovanou čarou s popisem Dotaz. Následuje černou šipkou určený přesun k modrému obdélníku s popisem Zpracuj dotaz. Zde není určeno, kdo nebo co dotaz přečte, pouze se identifikuje činnost, která znázorňuje zpracování dotazu. Může to být prosté vyslechnutí dotazu nebo přečtení dotazu zpracovatelem, kdy zpracovatelem dotazu může být člověk nebo stroj. Následuje rozhodovací krok Lze odpovědět? zakreslený jako žlutý kosočtverec (někdy se nazývá také diamant). Šipky vystupujíci z kosočtverce s popisem Ano a Ne vyjadřují výsledek zpracování dotazu, to znamená zda je k dispozici odpověď na dotaz nebo ne. Červené kroužky s černou obálkou Neúspěch a Úspěch určují poslední krok zpracování dotazu, který je spojen s odesláním Pozitivní odpovědi, a to buď pozitivní v případě, že je odpověď k dispozici nebo Negativní odpověd, v případě, že odpověď k dispozici není.

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  2. Testovací komentář

    Testovací komentář

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>