Ještě jednou pizza

Včera jsem byl v restauraci a s procesním kolegou jsem diskutovali, jak popsat proces z pohledu účastníků. Například z pohledu zákazníka nebo z pohledu provozovatele. Jako účastník procesu neznám a ani nemusím znát detail činností partnerů v procesu. Notace BPMN umožňuje podívat se na partnera jako na „černou skříňku“, samozřejmě musíme znát jeho vstupy a výstupy. Takto lze například znázornit dodávku pizzy z pohledu výrobce:

Podobně se lze podívat na dodávku pizzy z pohledu zákazníka. Na příklad takto:

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>