Procesní scénář udělení Nobelovy ceny

Tak jak napsal Alfred Nobel ve své závěti, i letos byly z jeho pozůstalosti uděleny ceny za fyziku, chemii, medicínu, literaturu a mír, včetně později doplněné ceny za ekonomii (viz www.nobelprize.org). Výběr laureátů Nobelovy ceny je dlouhý a důkladně prováděný proces. Jsou zde rozdíly pro každou z 6 udělovaných cen, ale výsledek je pro každou z těch 6 kategorií stejný.

Zde bych chtěl ukázat možnosti notace BPMN pro znázornění zobecněné popisu od výběru kandidátů až po udělení Nobelovy ceny.

Hlavní účastníci v procesu nominace, výběru, schválení a předání ceny jsou:

  • Nobelův komitét pro daný obor,*
  • Navrhovatelé pro daný obor (stálí a ad hoc navrhovatelé pro daný rok),
  • přizvaní odborníci pro hodnocení práce a přínosů kandidátů v daném oboru,
  • Nobelovo shromáždění,
  • Laureáti Nobelovy ceny.

Každý rok v září v roce před udělením Nobelovy ceny rozešle Nobelova komise vybraným nominujícím přibližně 3000 nominačních dotazníků pro výběr nominovaných pro daný obor na příští rok.

Kliknutím na diagram zvětšíte zobrazení. Diagram ke stažení ve formátu pdf je zde.

Navrhovatelé mají možnost nominovat jednoho nebo více nominovaných v daném oboru. Vyplněné nominační dotazníky musí být k dispozici Nobelově komisi pro výběr kandidátů.

Nobelova komise provede prověření a předvýběr kandidátů. Potom se rozhodne o tom, jestli je potřeba pro další krok pozvat externí odborníky pro posouzení prací kandidátů. Pokud ano, tak zašle těmto odborníkům seznam kandidátů s požadavkem na ohodnocení jejich odborné práce.

Na základě těchto posudků Nobelova komise vybere kandidáty na udělení ceny a sepíše zprávu s doporučeními. Zpráva obsahuje konečný seznam kandidátů i s jejich pracemi.Zpráva je předána k projednání Nobelovu shromáždění.

Nobelovo shromáždění zvolí na základě většinového hlasování laureáty Nobelovy ceny pro daný obor a provede jejich oficiální vyhlášení. Tento výběr se provádí dvoukolově. Při prvním zasedání proběhne diskuze ke zprávě. Při druhém zasedání je proveden konečný výběr kandidátů a provede se zhodnocení jejich přínosupro daný obor.

Následuje slavnostní předání Nobelovy ceny vybraným laureátům pro daný obor.

*Ceny za fyziku a za chemii udílí Švédská královská akademie věd, ceny za medicínu stockholmský Karolinska Institutet, ceny za literaturu Švédská akademie a ceny za mír norský parlament. Stanovy Nobelovy nadace a její zvláštní předpisy upravují přístup k cenám.

Zpracováno podle BPMN 2.0 by Example http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/examples/PDF/10-06-02.pdf

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>